Fonedoskop

Srdce

Normální srdce

Normální srdce - poslech nad apexem

Normální srdce - poslech nad bazí

Mitrální insuficience

Opening snap

Prolaps mitrální chlopně

Defekt atriálního septa

Defekt mezikomorového septa

Časný systolický bzukot

Aortální insuficience

Pozdní systolický bzukot

Třetí ozva

Čtvrtá ozva

Rozštěp první ozvy

Rozštěp druhé ozvy

Plíce

Normální dýchání

Bronchoalveolární zvuk

Bronchiální zvuk

Hvizdy a chrupky

Hvizdy